Právě jste dokončili stavbu, rekonstrukci či demolici domu a zbylo vám velké množství stavební suti? Poradíme vám, jak ji bezpečně roztřídit a kam ji dovést. Podle vlastností materiálu se rozhodne o jeho dalším využití či konečné likvidaci.

Co obsahuje stavební suť?

Stavební suť obsahuje obecně zbytkové materiály, různých velikostí. Jde o tzv. minerální odpad zahrnující zbytky betonu, cihel, kameniva, střešních tašek, keramiky, obkladaček, skleněných tvárnic nebo písku.

Recyklovat nebo zlikvidovat?

Většina stavební suti končí na skládkách a k recyklaci dochází pouze výjimečně. Přesto se najdou i některé její části, které lze po očištění či úpravě znovu použít k původnímu účelu. Jedná se například o betonové konstrukce, nosníky, tvárnice či cihly, ale pouze v případě, že nejsou znečištěné nebezpečnými látkami.

Před demolicí je proto vhodné stavbu projít a označit části, které by bylo možné znovu využít. Stejně tak vyhodnotit jaký stavební odpad obsahuje nebezpečné složky. Mezi ně patří například azbest, lepenka, eternit.

Při rekonstrukci či výstavbě bychom si měli dobře spočítat množství potřebného materiálu. Nejenže ušetříte finance, ale také předejdete tomu, že nevyužité množství skončí na skládce. Vyvarujte se neopatrné manipulaci se stavebním materiálem, tak aby nedošlo k jeho poničení a následné likvidaci. Také doporučujeme mít jasnou představu o designu stavby, který již v průběhu neměníte.

Jak stavební suť roztřídit?

Pokud pro suť nenajdete další využití, je potřeba ji roztřídit pro recyklaci či konečnou likvidaci. To je vhodné udělat ještě na stavbě a jednotlivé části rozdělit do různých kontejnerů. Oddělte od sebe kovy, dřevo, plasty, kamenivo, dehtové lepenky, sádrokartony a maltoviny.

Kam odvést stavební suť?

Pokud máte vytříděno, odpad odvezte do sběrného dvora, nebo využijte služeb specializované firmy, která zajistí recyklaci případně uložení odpadu. Stavební suť poté pokračuje na recyklační linku, kde dojde k mechanické úpravě drcením a následnému roztřídění za vzniku různých velikostních frakcí a vyrobí se tzv. recyklát. Tyto recykláty jsou dále využity ve stavebnictví pro zásypy a jiné terénní úpravy. Musí však splňovat určité parametry z hlediska ochrany životního prostředí. Detailněji se však recyklátům budeme věnovat v dalším příspěvku.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČTENÍ