Zahradnickým substrátem se rozumí zahradnická zemina nebo jiný substrát pro rostliny. Zeminou se myslí směs organických a anorganických složek různého původu, z ní se následně vyrábí zahradnické substráty. Každá má jiné složení, které se odvíjí od místa výskytu, významné zastoupení v ní má křemík, hliník, vápník, uhlík a další. Podle složení poznáme, k čemu je zemina vhodná, co se v ní dá pěstovat. Jaké máme substráty na prodej?

Zemina zahradní prosévaná. Používá se jako finální vrstva úpravy zahrad a veškerých dokončovacích terénních úprav. Vhodná jako vegetační vrstva pod travní koberec a výsev trávníku.

Slouží ke hnojení půdy. Je cennou surovinou pro lepší růst a sílu rostlin. Poslouží jako velký pomocník při výsadbě zeleně, zakládání zahradnických a ovocnářských pěstebních ploch.

Ceník

Substrát katrovaný - 1t 700 Kč +21% DPH
Substrát nekatrovaný - 1t 600 Kč +21% DPH
Kompost - 1t 800 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA