Likvidace stavebního odpadu plynule navazuje na náš předchozí příspěvek, kdy jsme se věnovali tomu, co je stavební odpad a jaké jsou jeho typy. Víme tedy již, do jakých skupin se stavební odpad třídí. Dnes se zaměříme na to, jak správně připravit stavební odpad k recyklaci a kam takto připravený odpad odvézt.

Jak připravit stavební odpad k recyklaci?

Téměř devadesát procent stavebních odpadů je zdravotně nezávadných, a tedy vhodných k recyklaci. Proto při přípravě odpadu k odvozu zkontrolujte, zdali není znečištěný nebezpečnými látkami. Oddělte jednotlivé komponenty a další příměsi jako je např. papír, dřevo, igelit. Čistou stavební suť, pokud to bude možné, rozdělte do skupin na betony, cihly a živice. Velikost stavebního odpadu nesmí být větší než: 40 x 40 x 40 cm. Poté odpad můžete předat k recyklaci.

Pokud je součástí odpadu nežádoucí příměs, která není vhodná k uložení nebo recyklaci. Zabalte tento odpad do vhodných pytlů a nechte ho odvézt specializovanou firmou spolu se sutí na řízenou skládku.

Likvidace stavebního odpadu

Kam stavební odpad odvést?

Odpad můžete odvést do sběrného dvora, nebo využijte služeb specializované firmy. Pokud máte odpad připravený v pytlích, chcete, aby s ním bylo nakládáno bezpečně a v souladu se zákonem a nechcete s odvozem ztrácet čas, využijte služeb specialistů na recyklaci a likvidaci.

Jaký stavební odpad přijímáme?

Likvidace stavebního odpadu je jednou z našich specializací. Zde je seznam toho, jaký odpad můžete přivést k nám:

  • Beton, beton s armaturou, sloupy, pražce
  • Cihly, cihelné zdivo, omítka
  • Výkopová zemina a kameny
  • Asfalt (bez dehtu)
  • Tráva, listí, větve, dřevo
Celý seznam včetně kódů najdete zde.

Další využití stavebního odpadu

Některé materiály jsou lépe recyklovatelné, jiné méně. K nejčastěji a nejlépe recyklovatelným materiálům ze staveb patří dřevo, sklo, plast, kovový odpad a očištěné staré cihly, které lze využít na další zdění. Rozdrcenou suť lze využít při zasypávání otvorů nebo jako výplň podloží příjezdové cesty. Kameny poslouží jako výplně do betonových konstrukcí.

Téma likvidace stavebního odpadu máme již tedy plně vysvětlené a v příštím příspěvku se budeme věnovat stavební suti.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČTENÍ