Stavební odpad je jakákoli látka, hmota nebo věc, která vzniká v důsledku stavebních prací či demoličních prací. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Ty však jsou v současnosti téměř kompletně využity a ze 70 % znovu recyklovány. V dnešní době stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. Na celém světě se ročně vyprodukuje neuvěřitelných 2,2 miliardy tun tohoto odpadu, proto je efektivní nakládání s nimi v zájmu nás všech.

Co přesně tedy považovat za stavební odpad?

Stavební odpad může být směsí přebytečných materiálů pocházejících z vyklízení staveniště, výstavby, výkopových prací, renovací, demolicí, a dokonce i prací na silnici. Stavební odpad zahrnuje velké množství různých materiálů a aby bylo jejich třídění efektivní, lze ho roztřídit do několika typů. Někdy se jedná o nebezpečné odpady, proto jejich třídění a odvoz na správné místo, je velice důležitý.

Stavební odpad - nakládání a odvoz
Stavební odpad z demolice
Zdroj: https://stock.adobe.com/cz/

Stavební odpad - typy a třídění

Bagrovací materiály jsou hloubkové materiály, které se objevují v přípravné fázi na staveništi nebo při demolici. Jedná se o stromy, pařezy, hlínu, kameny atp.

Izolační a azbestové materiály se objevují při demolicích staveb. Konkrétně to mohou být podlahové krytiny, těsnění, pružné podlahové dlaždice, asfaltové střešní krytiny, izolace potrubí, stropů a stěn, obklady kotlů, stropní desky. Jedná se o nebezpečné odpady.

Beton, cihly, dlaždice a keramika – tyto materiály neobsahují žádné nebezpečné látky, pokud jejich součástí nejsou kabely apod.

Dřevo, sklo a plast jsou nejlépe recyklovatelné materiály a jejich likvidace na skládce je obvykle zvolena jako poslední možnost. Z dřevěných materiálů to může být překližka, třísky, řezivo, hobliny a piliny. Plastový materiál zahrnuje PVC, PVC obklady, instalatérské trubky, plastové fólie a polystyrenová izolace. Mezi skleněné materiály patří odpad ze skleněných výplní oken nebo dveří.

Kovový odpad ve stavebnictví zahrnuje měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, železo, ocel, cín, smíšené kovy; všechny tyto odpady nejsou nebezpečné a lze je snadno recyklovat.

Sádrokarton se na staveništích objevuje ve velkém množství a často zbydou přebytečné desky po výstavbě nové budovy.

Cement obvykle zbývá po skončení stavebních prací, někdy vyřazením/bouráním způsobeným změnou designu nebo dokonce špatným zpracováním.

Barvy, laky, lepidla a tmely patří mezi nebezpečné stavební odpady a mohou kontaminovat zeminu. Proto se zbytky barev, rozpouštědel, aerosolovými plechovkami, azbestem, ředidly barev a kontaminovanými nádobami zacházejte opatrně.

Jak stavební odpad třídíme je z hlediska jeho likvidace klíčové, jelikož velké množství stavebního odpadu neobsahuje zdravotnězávadné látky a je vhodný k recyklaci. Jak přípravit stavební odpad k recyklaci a kam ho odvézt? Na tyto otázky najdete odpověď v příštím příspěvku – Likvidace stavebního odpadu aneb kam s ním?.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČTENÍ