Své využití nachází například při výstavbě nebo úpravě málo vytížených cest, cyklostezek, parkovacích nebo jiných zpevněných ploch. Hodí se při zakládání staveb nebo při stavbě komunikací.

Betonový recyklát se velmi často používají jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním úpravám. Využít se dají i při zpevňovacích pracích nebo jako kamenivo do nových betonů nižších tříd.

Čistý cihelný recyklát má široké využití. Nejčastěji je používán jako zásypový materiál pro stabilizaci podkladů u nestmelených vrstev vozovek nebo k zásypům inženýrských sítí.

Cihly z bouračky se dají ještě skvěle použít. Posloužit mohou jak v exteriérech, tak i ve vnitřních prostorách. Pálené cihly jsou vyráběné z čistě přírodního materiálu a jde o nejstarší umělé stavivo.

Cihly se v dnešní době nepoužívají pouze na vyzdívku stěn. Využití najdou i například v prostorech kolem domu a na zahradách. Konky poslouží k výrobě chodníků, obrubníků, zídek, zahradních krbů, grilů nebo lavic.